Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Cre@teljee/Cre@box, vertegenwoordigd door Laidy Van Thieghem, met maatschappelijke zetel te Hoeilaart, Edmond Vandervaerenstraat 28.
E-mailinfo@createljee.com
BTW-nummer : BE 0633.957.950

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Cre@teljee/Crea-box, vertegenwoordigd door Laidy Van Thieghem of rechthoudende derden.

Delen van foto’s uit de website is enkel toegestaan na eenvoudig schriftelijk verzoek via mail aan info@createljee.com en mits naamsvermelding van Cre@teljee of Cre@box en het toevoegen van een duidelijke link naar de website: www.createljee.com of www.crea-box.be

 

Artikel 2: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Cre@teljee/Crea-boxlevert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Cre@teljee/Crea-box de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Cre@teljee/Crea-box kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Cre@teljee geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Cre@teljee/Crea-box kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Artikel 3: Privacybeleid

Cre@teljee/Crea-box hecht bijzonder veel belang aan uw privacy. Cre@teljee/Crea-box zal in het kader van de contractuele relatie met de klant, via de website, in het kader van het bestellingsproces persoonsgegevens verzamelen van de klant. De persoonsgegevens die zullen verzameld worden zijn de naam, het e-mail, het adres, enz.

Tijdens het bestellingsproces kunnen eventueel bankgegevens worden opgevraagd. De klant geeft hierbij zijn of haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Cre@teljee/Crea-box treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van gemaakte bestellingen, reservaties en direct marketing van Cre@teljee. Cre@teljee uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden door Cre@teljee. Dit inzage- en correctierecht kan via een gewone brief of e-mail worden uitgeoefend. Elke klant kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Cre@teljee/Crea-box door hen hiervan schriftelijk in kennis te stellen via het e-mailadres: info@createljee.com.

Cre@teljee/Crea-box neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.

De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van zijn persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben gekregen, nooit op Cre@teljee/Crea-box kan worden verhaald.

 

Het gebruik van “cookies”.

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Als u een account hebt op deze site en u meld u aan, dan wordt er een tijdelijke cookie gemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we een aantal cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, die van een cookie voor een schermoptie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw cookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de login-cookie verwijderd.

Indien u vragen heeft over het gebruik van cookies, kan u ons contacteren via: info@createljee.com.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Artikel 4: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door bijzondere of specifieke voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Cre@teljee/Crea-box. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 6: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Ten aanzien van niet-consumenten vallen eventuele geschillen tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap.

Artikel 7: Mailchimp e-mails en nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als u lid bent van onze site (u kunt zich aanmelden) of wanneer u iets aangekocht hebt op onze webshop zal u hoogstwaarschijnlijk mails van ons ontvangen. We sturen alleen e-mails waarvoor u hebt toegestemd of die betrekking hebben op de diensten die we aanbieden.

Om deze e-mails te sturen, gebruiken wij de naam en het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Onze site slaat ook het IP-adres op dat u gebruikte toen u zich aanmeldde om misbruik van het systeem te voorkomen.

Cre@teljee kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we de klikken en openingen van onze e-mails bijhouden. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren.

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot de Cre@box-abonnementen

Artikel 1: Formules

Er bestaan verschillende formules:

 • Een maandabonnement
  • U krijgt elke maand een (aangepast) knutseldoos voor uw kind met telkens 3 à 4 verschillende knutselprojecten. Deze zijn steeds gelinkt aan een thema.
  • Bij deze formule kan u elke maand eenvoudig opzeggen*, ook na de eerste zending.
 • Een jaarabonnement
  • U krijgt elke maand een (aangepast) knutseldoos voor uw kind met telkens 3 à 4 verschillende knutselprojecten. Deze zijn steeds gelinkt aan een thema.
  • Bij deze formule neemt u een engagement van 12 maanden en krijgt u gratis een (aangepaste) startersbox DELUXE twv 49,9€.
 • Een ontdekabonnement
  • U krijgt elke maand een (aangepast) knutseldoos voor uw kind met telkens 3 à 4 verschillende knutselprojecten. Deze zijn steeds gelinkt aan een thema.
  • Bij deze formule neemt u een engagement van 6 maanden en krijgt u gratis een (aangepaste) starterskit twv 24,9€.
 • Een mini-abonnement
  • U krijgt om de 2 maanden een (aangepast) knutseldoos voor uw kind met telkens 3 à 4 verschillende knutselprojecten. Deze zijn steeds gelinkt aan een thema.
  • Bij deze formule neemt u een engagement op 1 van beiden cyclussen van 6 dozen en krijgt u gratis een (aangepast) starterskit twv 24,9€
 • Een trimesterabonnement
  • U krijgt elke 3 maanden een (aangepast) knutseldoos voor uw kind met telkens 5 à 6 verschillende knutselprojecten.
  • Deze dozen worden verstuurd:
   • in maart (met knutselprojecten uit de dozen van januari-februari-maart)
   • in juni (met knutselprojecten uit de dozen van april-mei-juni)
   • in september (met knutselprojecten van juli-augustus-september)
   • en uiteindelijk in december (met knutselprojecten van oktober-november-december).
  • Bij deze formule neemt u een engagement van 4 trimesters en krijgt u gratis een mini starterskit (pennenzak, stiften, kleurpotloden, lijm, schaar, potlood, gom, plakband en slijper), twv 24,9€.

Artikel 2: Inschrijving

Dit gebeurt via de website op 2 manieren:

 • met een abonnement waarbij u maandelijks betaald
 • met een abonnement die u meteen in 1 betaling regelt.

U vindt ze op deze pagina https://crea-box.be/nl/categorie-produit/abo/

Artikel 3: Levering

De leveringen kunnen in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk gebeuren.

Voor de individuele knutselabonnementen:

 • Indien we de betaling hebben ontvangen, worden deze vanaf de 10de van elke maand verstuurd.
 • De verzending is inbegrepen voor de jaarabonnement, ontdekabonnementen en trimesterabonnementen

Artikel 4: Betaling

De Klant heeft voor een abonnement de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Voor een maandelijkse aflossing kies je
  • voor Paypal
  • voor VISA/Mastercard (via Stripe)
 • bij een abonnement dat u in 1 uitbetaling betaalt kan u ook via overschrijving betalen op rekeningnummer BE13 7390 2192 5839, met ordernummer als referentie of via bancontact.

Artikel 5: Opzeggen

 • Wanneer kan dit?
  • Bij een maandabonnement kan dat al na de eerste maand.
  • Bij een ontdekabonnement gebeurt dat automatisch na 6 maanden. U krijgt dan een mail om opnieuw in te schrijven.
  • Bij een mini-abonnement gebeurt dat automatisch na het gekozen cyclus. U krijgt dan een mail om opnieuw in te schrijven.
  • Bij een jaarabonnement gebeurt dat automatisch na 12 maanden. U krijgt dan een mail om opnieuw in te schrijven.
  • Bij een trimesterabonnement  gebeurt dat automatisch na 4 trimesters. U krijgt dan een mail om opnieuw in te schrijven.

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onbetaalde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.

Bij wanbetaling zal elke onbetaalde saldo van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10 % per jaar. Bovendien zal Cre@teljee/Crea-box niet verplicht zijn verdere leveringen en diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.

Indien u stopt met betalen vooraleer de termijn van uw jaarabonnement, trimesterabonnement of ontdekabonnement voorbij is en u hiervoor een gratis starterskit of startersbox heeft ontvangen, zal u een factuur ontvangen met de kostprijs van deze ontvangen cadeaubox +  10% van de resterende maanden tot het einde van de termijn, met een minimum van 24,9 euro.

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot webshop

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Cre@teljee/Crea-box, met maatschappelijke zetel te Hoeilaart, Edmond Vandervaerenstraat 28, BTW BE0633.957.950 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Cre@teljee/Crea-box moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Tijdens uw bezoek aan de site volgen we:

 • Producten dat u bekeken hebt: we gebruiken deze om bijvoorbeeld producten weer te geven die u recent hebt gezien.
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken ze om belastingen en verzendkosten in te schatten.
 • Afleveradres: wij zullen hiernaar vragen om de verzendkosten te schatten voordat u een bestelling plaatst, en om u de bestelling achteraf te versturen!

We gebruiken cookies om de inhoud van het winkelwagentje te volgen terwijl u onze site bezoekt.

Wanneer u via deze website koopt, vragen wij u om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalings- / creditcardgegevens en mogelijk accountgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Deze informatie zal worden gebruikt voor:

 • Informatie verstrekken over uw bestelling
 • Reageren op verzoeken, inclusief terugbetalingen en klachten
 • Betalingsverwerking en fraudepreventie
 • Aan wettelijke verplichtingen voldoen, zoals de berekening van belastingen
 • De aanbiedingen van onze winkel verbeteren
 • Marketingberichten versturen als u ervoor kiest deze te ontvangen.

We slaan uw informatie meestal op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken, en we zijn niet wettelijk verplicht om deze te behouden. Bijvoorbeeld: we bewaren bestelling informatie gedurende 5 jaar voor belastingen en boekhouding. Dit omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en leveringsadressen.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via overschrijving op rekeningnummer BE13 7390 2192 5839, met ordernummer als referentie.
 • via Paypal
 • via STRIPE :
  • VISA/Mastercard
  • Bancontact

Cre@teljee is gerechtigd een bestelling te weigeren indien de Klant zijn bestelling niet betaalt.

 

Overschrijving

Als je kiest voor betalen via overschrijving dan dien je de betaling zelf aan Cre@teljee/Crea-box over te maken. Zodra wij je betaling hebben ontvangen wordt de bestelling vrijgegeven.

Rekeninggegevens:  IBAN = BE13 7390 2192 5839 / BIC = KREDBEBB

Referentienummer: vul hier het ordernummer in van je bestelling dat begint met #…

De verwerking van je betaling duurt ongeveer 2 à 3 werkdagen. De gegevens die je nodig hebt om de betaling te voldoen vind je ook terug in de bevestiging die je van ons per e-mail ontvangt na het plaatsen van je bestelling.

Let op! Houd er rekening mee dat jouw bestelling pas wordt verzonden wanneer de betaling is verwerkt. Zodra de bestelling is verzonden ontvang je per e-mail een factuur.

Paypal

Wij accepteren betalingen met PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden bepaalde gegevens verzonden naar PayPal, inclusief de verplichte informatie over het voltooien van de betaling, zoals het totale bedrag of de factuurgegevens.

Lees het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

Stripe

Met deze app kan u persoonlijke gegevens opslaan of gegevens delen met een externe service. Meer informatie over hoe dit werkt en het privacybeleid van Stripe, klik hier.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voor de aankopen, heeft u de volgende bezorgopties:

  • U kan gratis afhalen in het knutselatelier te Hoeilaart (na afspraak) / pop-up shop tijdens de openingsuren.
  • U kan gratis afhalen in de stockruimte te Nossegem/Zaventem (na afspraak).
  • U kan kiezen voor een levering op een Belgisch adres via BPost, kostprijs 5,5€.
  • U kan kiezen voor een levering op een Nederlands of Duits adres via PostNl of Bpost, kostprijs 7,5€
  • U kan kiezen voor een levering op een Frans adres, kostprijs 10,9€
  • U kan kiezen voor een levering op een Luxemburgs adres via Bpost, kostprijs 8,5€ (4€ voor abonnementen)
  • Vanaf een aankoop van 75€ is de levering gratis naar België, vanaf 90€ naar Nederland, Luxemburg en Duitsland en vanaf 100€ naar Frankrijk.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Cre@teljee/crea-box.

Cre@teljee/crea-box kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door de vervoerders.
Cre@teljee/crea-box stelt alles in het werk om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en gebruikt ook hergebruikte verpakking en opvulsel.

De foto’s op de webshop zijn informatief. Kleuren, materialen, patronen, vormen kunnen enigszins afwijken van foto’s, maar hebben steeds dezelfde kwaliteit.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cre@teljee/crea-box.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cre@teljee/crea-box te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Cre@teljee/crea-box  zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Cre@teljee/crea-box beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Specifieke voorwaarden met betrekking tot deelname workshops

Cre@teljee/crea-box biedt haar klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan creatieve activiteiten. U vindt alle informatie op de website www.createljee.net

Inschrijven op één of meerdere workshops kan gebeuren via de website www.createljee.net.

Inschrijvingen zijn pas definitief op het moment dat de betaling volledig is gebeurd.

Het is niet mogelijk om een inschrijving op een later moment te annuleren. Het is wel altijd toegestaan om een andere persoon in de plaats te laten deelnemen aan de activiteit.

Wanneer Cre@teljee/crea-box een workshop dient te annuleren ingevolge overmacht wordt het inschrijvingsgeld binnen de vijf werkdagen integraal teruggestort op rekening van de deelnemer.

 

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot het bestellen van activiteiten op maat

Cre@teljee/crea-box biedt haar klanten de mogelijkheid om creatieve activiteiten op maat te bestellen.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Cre@teljee/crea-box en de klant met betrekking tot deze specifieke dienstverlening. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 1: Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Cre@teljee/crea-box zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Eventuele veranderingen in prijsopgaven worden steeds eerst ter goedkeuring en verantwoording voorgelegd aan de klant.

 

Artikel 2:  Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Mondelinge afspraken binden Cre@teljee pas nadat deze schriftelijk door Cre@teljee/crea-box zijn bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst van deze bevestiging door de klant geen bezwaar wordt gemaakt.

 

Artikel 3: Uitvoering opdracht

Cre@teljee/crea-box zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit de voeren, de belangen van de klant zo goed mogelijk te behartigen en te streven naar een voor de klant aanvaard resultaat.

 

Artikel 4:  Verstrekken van gegevens

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Cre@teljee/crea-box mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens en benodigde materialen.

 

Artikel 5: Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Cre@teljee/crea-box de vrijheid om het idee en de foto’s van de activiteit te gebruiken als referentie.

 

Artikel 6: Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

 

Artikel 7: Herroepen opdracht

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Cre@teljee/crea-box zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

 

Artikel 8: Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Cre@teljee/crea-box redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Cre@teljee/crea-box het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Cre@teljee/crea-box kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking werd gesteld
 • Misverstanden en/of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
 • Fouten van door klant ingeschakelde derden
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.

LAATST aangepast op 2021-11-21

Geverifieerd door MonsterInsights